Organigrama del Pla d'estudis

PRELLENGUATGE
Edat Assignatures    
3/ anys Sensibilització 1    
4/5 anys Sensibilització 2    
5/6 anys Sensibilització 3    
6/7 anys Iniciació 1 Cant Coral  
7/8 anys Iniciació 2 Cant Coral Instrument

 

NIVELL ELEMENTAL
Edat Assignatures     Formació
8/9 anys Bàsic 1 Cant Coral Instrument Taller instrumental*
9/10 anys Bàsic 2 Cant Coral Instrument Taller instrumental*
10/11 anys Bàsic 3 Cor* Instrument Taller instrumental*
11/12 anys Bàsic 4 Cor* Instrument Taller instrumental*

 

NIVELL MITJÀ
Edat Assignatures    Formació
12/13 anys Mitjà/Avançat 1 Instrument Agrupació instrumental*
13/14 anys Mitjà/Avançat 2 Instrument Agrupació instrumental*
14/15 anys Mitjà 3 Instrument Agrupació instrumental*
15/16 anys Mitjà 4 Instrument Agrupació instrumental*
A partir de 16 anys Avançat 5 Instrument Agrupació instrumental*
A partir de 14 anys Preparació proves a conservatoris Instrument Agrupació instrumental*

 

AULA OBERTA
Edat Assignatures   Formació
10-17 anys (alumnes nous) Aula oberta 1 Instrument Taller/Agrupació instrumental*
10-17 anys Aula oberta 2 Instrument Taller/Agrupació instrumental*

 

ADULTS
Nivell Assignatures   Formació
Adults Adults 1 Instrument  
Adults Adults 2 Instrument Agrupació instrumental*
Adults Adults 3 Instrument Agrupació instrumental*
Adults Adults 4 Instrument Agrupació instrumental*

* Optatives i segons consell del tutor