Pla d'estudis

Sensibilització musical^

Sensibilització 1 (per nens de 3 anys)
Sensibilització 2 (per nens de 4 anys)
Sensibilització 3 (per nens de 5 anys)


Primeres passes musicals a partir del joc, la cançó, la dansa i el moviment. Basat en la Rítmica Dalcroze.
Els sons i els ritmes apareixen per convertir la música en un llenguatge natural.

Es realitza la següent classe:

 • Llenguatge musical 45 min. (Sensibilització 1 i 2) / 60 min. (Sensibilització 3)

Iniciació a la música^

Iniciació 1 (per a nens de 6 anys)
Iniciació 2 (per a nens de 7 anys)


La cançó, la dansa i el moviment continuen acompanyant l'alumne juntament amb un treball amb xilòfons, metal•lòfons, carillons i altres instruments de percussió (Instruments ORFF).
Es fan classes de lecto-escriptura musical, educació de l'oïda, audició i conjunt instrumental.
A Iniciació 1 l'alumne pren contacte amb tots els instruments de l'escola i a Iniciació 2 escull l'instrument que voldrà tocar.

Es realitzen les següents classes:

 • Llenguatge musical: 45 min.
 • Cant Coral: 30 min. 
 • Instrument (Iniciació 2): classe grupal: 2 alumnes-45 min. / 3 alumnes-60 min.

Nivell bàsic^

Bàsic 1 (per a nens de 8 anys)
Bàsic 2 (per a nens de 9 anys)
Bàsic 3 (per a nens de 10 anys)
Bàsic 4 (per a nens d'11 anys)


Es fa lecto-escriptura musical, educació de l'oïda, audició, conjunt instrumental, cançó.
L'alumne avança en l'aprenentatge del llenguatge musical juntament amb el de l'instrument.
Els diferents tallers instrumentals i el cant coral potencien el fet de gaudir de la música amb altres companys.
L'alumne té l'opció de participar en els Tallers instrumentals a partir de Bàsic 2.

Es realitzen les següents classes:

 • Llenguatge musical: 2 sessions de 45 min.
 • Instrument: 30 / 45 min.
 • Cant Coral: 45 min. Bàsic 1 i 2
 • Cor: 45 min. Bàsic 3 i 4. (Opcional)
 • Tallers instrumentals: 45 min. (Opcional. Segons consell del tutor acadèmic)

Nivell mitjà^

A partir de 12 anys.
L'alumne pot escollir entre Mitjà i Mitjà Avançat depenent del seu nivell o dels seus interessos musicals.

Mitjà 1, 2, 3, 4, 5 i 6
L'aprenentatge musical utilitza com a vehicle l'Harmonia i la Creativitat.
L'aplicació de l'instrument a la classe de llenguatge permet entendre els conceptes musicals d'una manera més real.
El nivell d'instrument permet la participació en les agrupacions instrumentals de l'escola, que segueixen potenciant el gaudi de fer música amb els companys.

Es poden realitzar les classes següents:
• Llenguatge musical: 45 min.
• Instrument: 45 / 60 min.
• Agrupacions instrumentals: 60 min. (Opcional. Segons consell del tutor acadèmic).
 

Mitjà Avançat 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Aprenentatge dirigit a alumnes que volen aprofundir més en l'estudi musical, donant opció als que, en el futur, volen seguir la via de la professionalització.
Es poden realitzar les classes següents:
• Llenguatge musical: 2 sessions de 45 min. (una sessió comú i una sessió específica per al Mitjà Avançat).
• Instrument: 45 / 60 min.
• Agrupacions instrumentals: 60 min. (Opcional. Segons consell del tutor acadèmic)

Aula Oberta^

Aprenentatge dirigit a alumnes a partir dels 10 anys que sense coneixements previs volen iniciar-se en el món musical. La funció de l'Aula Oberta és formar a l'alumne perquè en un període de temps flexible pugui incorporar-se a un dels plans de l'escola.  

Es poden fer les següents classes:

 • Llenguatge musical: 60 min.
 • Instrument: 30 / 45 / 60 min.
 • Taller / Agrupacions instrumentals: 45 / 60 min. (Opcional. Segons consell del tutor acadèmic)

Adults^

A partir de 18 anys
Aprenentatge dels conceptes musicals amb una formació adequada a les necessitats i inquietuds de cada alumne.


Es poden realitzar les següents classes:

 • Llenguatge musical: 60 min.
 • Instrument: 30 / 45 / 60 min. 
 • Agrupacions instrumentals: 60 min. (Opcional. Segons consell del tutor acadèmic)
 • Tallers de llenguatge musical per adults (consulta'ls en aquest apartat)