Picant de mans

Música per a Nadons de 12 mesos a 3 anys.

La música en els nadons incideix de manera natural en el seu desenvolupament motor, cognitiu i emocional. A través  de les moixaines, jocs de falda i cançons, l'infant té l'oportunitat de fer un aprenentatge tant a nivell de descoberta del cos, com del llenguatge oral, del ritme, de la música i del moviment.

Les cançons estimulen el llenguatge parlat i l'expressió; els jocs de falda, el ritme i el contacte afectiu; les danses situen l'infant en l'espai, i en treballa la lateralitat i la relació amb els altres; les audicions, l'atenció i l'escolta; i la manipulació d'instruments i materials sonors, l'experimentació i la imaginació.

Tot aquest treball, a més, es veu reforçat per l'estimulació afectiva que proporciona el contacte amb el cos i amb la veu de l'adult (pare-mare, avi-àvia...), amb qui es comparteix l'experiència.

 

OBJECTIUS:

 • Introduir l'infant en el món de la música de manera natural
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Afavorir l'experimentació i el desenvolupament de la imaginació a través de la descoberta i manipulació d'instruments i materials sonors.
 • Afavorir a través de l'experiència musical el lligam afectiu amb el pare, la mare o l'adult acompanyant.
 • Dotar els pares i mares participants d'un repertori bàsic, per poder transmetre als seus fills, basat en la cultura i tradicions del nostre país.

DATES I HORARIS:

Del 24 de gener fins al 27 de març de 2020 (10 sessions).

 • Divendres:

17:30-18:15 h ( de 1 a 2 anys)

18:15-19:00 h ( de 2 a 3 anys)

 

INSCRIPCIONS:

Del 8 al 17 de gener de 2020

Horari: de 10:00 h a 12:30 h i de 16:30 h a 20:00 h.

Lloc: Escola Municipal de Música M. D. Calvet. Pl. Penedès, 4.

PREU:

75 euros (10 sessions).

NOTES IMPORTANTS:

 • Edat dels nadons: 12 mesos a 3 anys, organitzats en grups per edats.
 • S’ha d’omplir la butlleta a l’Escola Municipal de Música M. D. Calvet (Pl. Penedès, 4) en horari de 11:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h. Perquè la inscripció sigui efectiva, s’ha de portar el resguard de pagament a l’Escola en el mateix horari.
 • Els grups estaran formats per un màxim de 10 nens. Quedaran tancats per ordre rigorós d’inscripció. Si en algun no hi ha prou participants, s’anul·larà la sessió i es retornarà l’ingrés.

 

Accessibilitat