Taller de percussió corporal

 

Professora: Santi Serratosa

http://santiserratosa.com/santi-serratosa/

Percussió corporal, projecte càntut
Aquest curs neix amb la intenció de crear una sèrie de material didàctic partint de cançons populars i tradicionals i del treball de la percussió corporal. L’eix central del curs és el MÈTODE SSM, creat per Santi Serratosa, que treballarà sobre una selecció del patrimoni musical de transmissió oral aplegat al projecte Càntut, cançons de tradició oral.

Aquest mètode de percussió dóna molta importància a la improvisació, la creativitat i al llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos. És en aquesta experiència sensorial on es reforça tot el control, dissociació i coordinació corporal, tot el potencial estètic i pedagògic dels processos d’aprenentatge a partir del ritme i de la música, i tota la gestió emocional del treball físic i intel·lectual de les disciplines artístiques.

Horari: Divendres de 18 a 21 h
Calendari: 5 i 12 d'abril
Preu: 45 €