Els nostres concerts

Durant el curs oferim uns sèrie de concerts que són fixes en el nostre calendari:
 

Concerts d'alumnes: al llarg del curs es dona l'oportunitat als alumnes de participar en concerts que s'organitzen, de forma gairebé setmanal. Els alumnes tenen la possibilitat de tocar durant el curs, davant de públic i en un espai que no és la classe: en un Auditori petit. 

Setmana de concerts: s'organitza un setmana on els alumnes que comencen a tocar l'instrument  i fan classes grupals tinguin l'oportunitat de tocar. També està obert a la participació de formacions instrumentals (agrupacions i tallers) i a classes de llenguatge. Aquests concerts es desenvolupen en dos períodes: la setmana abans de Nadal i la setmana abans de Setmana Santa. 

Concert de Nadal: Amb la participació del Cant Coral de nivell bàsic, i formacions instrumentals. El repertori és nadalenc.


 

Concert d'adults: a finals de curs, els alumnes majors d'edat ofereixen un concert on poden mostrar tot allò que han aprés. 

Concert de professors: El professors de l’escola tant en formacions ja establertes com en construïdes per l’ocasió ofereixen un concert. Aquest dos últimes anys han sigut a la Capella de Sant Joan i a l’Auditori del Vinseum. 

Ball a Banda: La Banda ofereix un Ball, al teatre Cal Bolet. 

Els petits fan concert: al acabar el curs s'ofereixen dos concerts; una sessió al matí i l’altra a la tarda. El concert matinal està dedicat als grups d'alumnes més petits (de 3 anys fins a 5 anys) i a la tarda als alumnes d’iniciació (6 a 8 anys). Es presenten dues cantates i també és el moment de la participació dels tallers instrumentals de l’escola a l’Auditori Municipal. 

CONCERTA’T: Els alumnes de Cant Coral de nivell bàsic, juntament amb les formacions instrumentals de nivell mitjà de l’escola ens ofereixen el seu concert de final de curs.