Activitats

L'escola organitza i potencia un gran nombre de concerts d'alumnes al llarg del curs escolar, en diferents formats i escenaris, sempre oberts al públic i sovint interrelacionant-se amb altres entitats o activitats de la vila. La interpretació en públic és el fi últim del fet musical. Element motivador i d'autosuperació, dóna sentit a l'estudi dels repertoris, completa la dimensió artística i emocional dels ensenyaments musicals, enforteix el sentiment de grup, potencia l'autoconeixement, l'expressió, la capacitat de comunicació i la disciplina.