L'escola

La formació musical esdevé, des de les primeres edats, un element de gran importància pel desenvolupament de les capacitats creatives i de socialització. L'objectiu més important de l'EMM Mª Dolors Calvet és inspirar en els seus alumnes, tant petits com grans, l'amor per la música i la necessitat de relacionar-s'hi al llarg de la vida, ja sigui com a oient, com a intèrpret o com a participant en un esdeveniment musical. L'escola vol oferir a Vilafranca i a la comarca un projecte engrescador, proper als ciutadans, que cobreixi les necessitats educatives musicals.

És una escola municipal, i pertany a l'Institut Municipal de Formació. Ofereix ensenyaments no reglats, però també dóna opció a la via de la professionalització a aquells que ho desitgin. És escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i membre actiu de l'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música).

La seva oferta educativa s'estructura en tres cicles, cadascun dels quals proposa uns aprenentatges propis que l'identifiquen, garantint, al final del recorregut, que l'alumnat assolirà les competències i els objectius pedagògics previstos. A més també dóna cabuda a aquelles persones que sense una formació musical prèvia vulguin incorporar-se a l'escola.

La formació musical que ofereix és fonamentalment pràctica i integra totes les competències necessàries per a interpretar música en una agrupació vocal i/o instrumental. Aquestes agrupacions són la font principal de motivació per a l'alumnat i permeten dur a terme la funció socialitzadora de l'aprenentatge musical.

La gran varietat d'agrupacions instrumentals de l'escola permet la pràctica musical de diferents estils que inclouen la música clàssica, antiga, tradicional i moderna.