Preus públics. Curs 24-25

Podeu consultar el document complert i actualitzat aquí.

*Aquesta tarifa entrarà en vigor a partir del dia que s’aprovi i publiqui al web, però les modificacions establertes respecte el text actual vigent als apartats A, B, C, D i E de l’article 4t començaran a aplicar-se a partir de la matrícula el mes de juliol de 2023. La seva vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.