Preus públics. Curs 22-23

Podeu consultar el document complert aquí.

*Aquesta tarifa entrarà en vigor a partir del dia que s’aprovi i publiqui al web, però les modificacions establertes respecte el text actual vigent als apartats A, B, C, D i E de l’article 4t començaran a aplicar-se a partir de la matrícula el mes de juliol de 2022. La seva vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Matrícula^

Per a totes les edats

42,00€

* L'import de la matrícula no serà retornat, en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament.

* Les altes del curs a partir de l'1 de febrer es cobraran el 50% de la matrícula.

 

Alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya) ^

Sensibilització Musical 1/2 (45’setmanals)

40,40€

Sensibilització Musical 3 (60’setmanals)

40,80€

Iniciació 1 + roda d'instruments + cant coral

62,70€

Iniciació 2 + instrument 45' grupal + cant coral

78,60€

Bàsic 1/2 + instrument 45' grupal + cant coral + taller (voluntari)

87,10€

Bàsic 3/4 + instrument 45' grupal + cor (voluntari) + taller (voluntari)

87,10€

Bàsic 4 + instrument 45’ individual + cor (voluntari) + taller (voluntari)

112,70€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari)

83,30€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

91,00€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

105,50€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’individual + agrupació (voluntari)

115,50€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari)

93,70€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

102,40€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

115,50€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’ + agrupació (voluntari)

130,60€

Aula oberta (solament llenguatge musical) + agrupació (voluntari)

57,00€

Aula oberta + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari)

93,70€

Aula oberta + instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

103,90€

Aula oberta + instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

115,50€

Instrument 45’grupal (ó 60’ 3 persones) + agrupació (voluntari)

49,60€

Instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

55,50€

Instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

82,80€

Instrument 60’individual + agrupació (voluntari)

107,20€

 

 

  

Alumnes majors de 18 anys (franja no subvencionada per la Generalitat de Catalunya)^

Llenguatge Adult 45’grupal (ó 60’ 3 persones) + agrupació
(voluntari)

64,60€

Llenguatge Adult 30’individual + agrupació (voluntari)

70,20€

Instrument adult 45’grupal + agrupació (voluntari)

64,60€

Instrument adult 30’individual + agrupació (voluntari)

70,20€

Instrument adult 45’individual + agrupació (voluntari)

100,50€

Instrument adult 60’individual + agrupació (voluntari)

133,90€

 

Banc d'instruments^

Ús d'instruments (tot l'any)

66,00 €

Ús d'instruments (trimestral)

26,00 €

* L'import no serà retornat, en cas de baixa del curs, una vegada fet efectiu el seu cobrament.

Accessibilitat