Preus públics. Curs 21-22

Podeu consultar el document complert aquí.

Matrícula^

Per a totes les edats

42,36€

* L'import de la matrícula no serà retornat, en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament.

* Les altes del curs a partir de l'1 de febrer es cobraran el 50% de la matrícula.

 

Alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya) ^

Sensibilització Musical 1/2 (45’setmanals)

40,80€

Sensibilització Musical 3 (60’setmanals)

40,80€

Iniciació 1 + roda d'instruments + cant coral

63,36€

Iniciació 2 + instrument 45' grupal + cant coral

77,01€

Bàsic 1/2 + instrument 45' grupal + cant coral + taller (voluntari)

86,24€

Bàsic 3/4 + instrument 45' grupal + cor (voluntari) + taller (voluntari)

86,24€

Bàsic 4 + instrument 45’ individual + cor (voluntari) + taller (voluntari)

111,62€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari)

83,28€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

89,23€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

101,09€

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’individual + agrupació (voluntari)

111,92€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari)

93,72€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

100,41€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

111,62€

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’ + agrupació (voluntari)

126,15€

Aula oberta (solament llenguatge musical) + agrupació (voluntari)

57,01€

Aula oberta + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari)

93,73€

Aula oberta + instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

101,90€

Aula oberta + instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

111,62€

Instrument 45’grupal (ó 60’ 3 persones) + agrupació (voluntari)

47,90€

Instrument 30’individual + agrupació (voluntari)

53,63€

Instrument 45’individual + agrupació (voluntari)

79,98€

Instrument 60’individual + agrupació (voluntari)

103,53€

 

 

  

Alumnes majors de 18 anys (franja no subvencionada per la Generalitat de Catalunya)^

Llenguatge Adult 45’grupal (ó 60’ 3 persones) + agrupació
(voluntari)

63,35€

Llenguatge Adult 30’individual + agrupació (voluntari)

67,87€

Instrument adult 45’grupal + agrupació (voluntari)

62,41€

Instrument adult 30’individual + agrupació (voluntari)

67,87€

Instrument adult 45’individual + agrupació (voluntari)

97,13€

Instrument adult 60’individual + agrupació (voluntari)

129,38€

 

Banc d'instruments^

Ús d'instruments (tot l'any)

64,51 €

Ús d'instruments (trimestral)

25,81 €

* L'import no serà retornat, en cas de baixa del curs, una vegada fet efectiu el seu cobrament.

Accessibilitat