Preus públics. Curs 18-19

Matrícula^

Per a totes les edats

41,00€

 

 

Alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya) ^

Sensibilització Musical 1/2/3

40,30 €

Iniciació 1

62,58 €

Iniciació 2

74,54€

Bàsic 1/2/3/4 + instrument 30' (o grupal)

83,48 €

Bàsic 4 + instrument 45'

102,89€

Mitjà 1/2/3/4 + instrument 30'

82,26 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 +instrument 45'

93,94 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60'

102,89 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + grupal 45'

82,26 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30'

92,56 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45'

102,89 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60'

116,29 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + grupal 45'

92,56 €

Llenguatge sol o aula oberta

55,18 €

Aula oberta + instrument 30'

93,94 €

Aula oberta + instrument 45'

102,89 €

Aula oberta + grupal 45'

92,56 €

Instrument grupal (2 persones) 45'

47,31 €

Instrument grupal (3 persones) 60'

47,31 €

Instrument individual 30'

49,45 €

Instrument individual 45'

73,73 €

Instrument individual 60'

95,45 €

  

Alumnes majors de 18 anys (franja no subvencionada per la Generalitat de Catalunya)^

Llenguatge d'Adults (30' un alumne, 45' dos alumnes 60' tres)

62,57 €

Adult individual 30'

62,57 €

Adult individual 45'

89,53 €

Adult individual 60'

119,27 €

Adult intrument grupal ( 2 ó 3 persones)

61,64 €

Aula oberta

62,34 €

 

Banc d'instruments^

Ús d'instruments (tot l'any)

62,45 €

Ús d'instruments (trimestral)

24,98 €

* L'import no serà retornat, en cas de baixa del curs, una vegada fet efectiu el seu cobrament.