Preinscripció i matrícula

Calendari del procés de preinscripció i matriculació del curs 2022-2023^

 

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES CURS 2022-2023

“Degut a la crisi sanitària derivada del COVID19, hores d’ara no podem garantir que es mantinguin les condicions organitzatives previstes per al proper curs 2022-23 pel que fa a calendari, horaris i organització dels grups, ja que estem subjectes a les directrius que fixin les autoritats sanitàries i educatives competents”.

 


 

 

Preinscripció i Matrícula alumnes nous

 • Portes Obertes de l'escola diumenge 24 d'abril. Durant les portes obertes s'organitzaran torns (10h, 11h i 12h) per visitar l’escola, on també donarem tota la informació sobre la preinscripció i l'organització dels estudis. A més a més podreu gaudir de la Festa de l'Escola que organitza la nostra AMPA, amb actuacions en directe i altres activitats a la pl. Penedès.
 • Reunió informativa de les preinscripcions i matrícules del curs 22-23 serà el dimarts 26 d’abril a les 20:30h, la reunió és presencial però es podrà seguir telemàticament. Enllaç a la reunió informativa. 

           Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'escola per correu electrònic o per telèfon.

 • Oferta inicial de places: 25 d'abril. Podeu consultar-la en aquest document: OFERTA INICIAL DE PLACES
 • Període de preinscripció: del 25 d'abril al 8 de maig.  A través del web de l'Escola de Música en el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. La preinscripció es podrà fer totalment en línia i sense necessitat de fer-ho presencialment. En aquells casos que s'hagi de fer presencialment es podrà fer del 25 d'abril al 8 de maig de 10h a 12h i de 17h a 20h.
 • Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem: dilluns 9 de maig. Es comprovarà les dades que estiguin en mans de l'Administració Pública sense ser necessari la presentació de cap document. Per la resta de barems cal enviar la documentació per correu electrònic ([email protected]) o demanar cita prèvia al 938173793. La no presentació de la documentació suposarà la no valoració els punts compromesos.
 • Llistes d’alumnes preinscrits amb punts de baremació: dilluns 16 de maig a les 16h.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Aquestes llistes estaran endreçades per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud. Un cop fet el sorteig les inscripcions s'endreçaran a partir d'aquest número. El número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts de baremació. Podeu consultar-les aquí. 
 • Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació: del 16 al  20 de maig.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de les puntuacions dels barems. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic ([email protected]) o demanar cita prèvia al 938173793.
 • Publicació llistats definitius de baremació:  24 de maig.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Podeu consultar-les aquí
 • Sorteig del número de tall: 30 de maig , en el Consell Escolar del Centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. Aquest número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts. Podeu consultar-lo aquí
 • Publicació d'alumnes admesos i publicació de l'oferta final de places: 10 de juny.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. S'enviarà un correu a les famílies que obtenen plaça i a les que queden en llista d'espera.  Podeu consultar-ho aquí. 

          Aquí podeu consultar la llista d'espera.

          Aquí podeu consultar el llistat de grup de llenguatge de sensibilització 1 que se us ha adjudicat.

 • Matrícules alumnes nous: ATENCIÓ: del 4 al 8 de juliol. Horari 9:30 a 12:00 i 17:00 a 19:30.

          Podeu consultar-la aquí el dia i hora de matrícula.

Confirmació de plaça i matrícula pels alumnes actuals

 • Signar confirmació de plaça: fins al 27 de març, a través del document de confirmació que es farà arribar als alumnes.
 • Període de tria de grup: del 16 al 29 de maig, a través d'un formulari en línia intern. Les famílies hi poden accedir a través del seu usuari i contrasenya de la plataforma Gwido
 • Sorteig número de tall: 30 de maig al Consell Escolar del centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. 
  Els alumnes estaran endreçats per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud per evitar salts d'un alumne a l'altre. Un cop fet el sorteig els alumnes s'endreçaran a partir d'aquest número. Podeu consultar-lo aquí
 • Publicació llistes provisionals de llenguatge: dimecres 1 de juny.  Els llistats s'endreçaran a partir del número de tall tenint en compte el número de sorteig assignat i la preferència de les famílies. Es penjaran a la web de l'escola amb el número d'expedient com a identificador i al vestíbul. Podeu consultar-lo aquí.
 • Al·legacions per canvi de grup de llenguatge: del 1 al 7 de juny.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de canvi de grup. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic o demanar cita prèvia al 938173793. L'equip directiu valorarà cas per cas.
 • Llistats definitius de llenguatge: 10 de juny.  A partir de la publicació d'aquests llistats no s'admetran més al·legacions per canvi de grup. Podeu consultar aquí els llistats definitius.

 

Documentació necessària per a la matriculació^

 Documentació necessària per als alumnes nous

 • Una fotografia mida carnet.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions de les Ordenances Fiscals i els Criteris de prioritat dels Barems caldrà comprovar la vostra situació. Si de forma expressa NO s’autoritza a l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de l’Institut Municipal de Formació a comprovar la documentació de Padró Municipal i Renda a l’Agència Tributària, caldrà aportar-la físicament i, en cada cas, la resta de documentació necessària per ser tinguda en compte.

Oferta inicial de places^

OFERTA INICIAL DE PLACES

Durant la preinscripció i matriculació es produeixen canvis en la oferta inicial i hi haurà places disponibles d'altres instruments.

Totes les sol·licituds d'instruments que no formin part d'aquesta oferta oficial de places, quedaran en llista d'espera.

Trobareu el llistat de places del curs 22-23 als Documents Relacionats. 

 

Accessibilitat