Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Preinscripció i matrícula

Calendari del procés de preinscripció i matriculació del curs 2020-2021^

 

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES CURS 2020-2021

“Degut a la crisi sanitària derivada del COVID19, hores d’ara no podem garantir que es mantinguin les condicions organitzatives previstes per al proper curs 2020-2021 pel que fa a calendari, horaris i organització dels grups, ja que estem subjectes a les directrius que fixin les autoritats sanitàries i educatives competents”.

 


 

 

Preinscripció i Matrícula alumnes nous

 • Reunió informativa Per la situació d'estat alarma no s'han pogut fer les reunions informatives. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'escola per correu electrònic (escolademusica@vilafranca.org) o al 938173793.
 • Oferta inicial de places: 13 de maig. Es publicarà pels canals habituals; premsa local, taulell de l'escola i pàgina web.
 • Període de preinscripció: del 13 al 22 de maig.  A través del web de l'Escola de Música en el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. La preinscripció es podrà fer totalment en línia i sense necessitat de fer-ho presencialment. En aquells casos que excepcionalment s'hagi de fer presencialment es podrà fer del 19 al 22 de maig demanant cita prèvia al 938173793 de 10h a 12h i de 17h a 20h.
 • Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem: dilluns 25 de maig.  Es comprovarà les dades que estiguin en mans de l'Administració Pública sense ser necessari la presentació de cap document. Per la resta de barems cal enviar la documentació per correu electrònic (escolademusica@vilafranca.org) o demanar cita prèvia al 938173793. La no presentació de la documentació suposarà la no valoració els punts compromesos.
 • Llistes d’alumnes preinscrits amb punts de baremació: dijous 28 de maig.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Aquestes llistes estaran endreçades per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud. Un cop fet el sorteig les inscripcions s'endreçaran a partir d'aquest número. El número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts de baremació. PODEU CONSULTAR-LES AQUÍ.
 • Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació: del 28 de maig al 2 de juny.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de les puntuacions dels barems. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic (escolademusica@vilafranca.org) o demanar cita prèvia al 938173793.
 • Sorteig del número de tall: 3 de juny a les 18:30h , en el Consell Escolar del Centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. Aquest número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts de baremació. ES POT CONSULTAR AQUÍ.
 • Publicació llistats definitius de baremació: 5 de juny.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. PODEU CONSULTAR-LOS AQUÍ.
 • Publicació d'alumnes admesos i dia i hora per formalitzar la matrícula, i publicació de l'oferta final de places: 26de juny.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. S'enviarà un correu a les famílies que obtenen plaça i als que queden en llista d'espera. LLISTAT D'ALUMNES ADMESOS i LLISTAT DE SOL·LICITUDS QUE QUEDEN EN LLISTA D'ESPERA.
 • Matrícules alumnes nous: ATENCIÓ: per minimitzar el moviment de persones la matrícula es farà per mitjans telemàtics. Cada alumne admès rebrà un correu amb el procediment a seguir. En els casos que excepcionalment es necessiti cita prèvia, aquesta serà del 6 al 10 de juliol. Horari 9:30 a 12:00 i 17:00 a 19:30

Confirmació de plaça i matrícula pels alumnes actuals

 • Signar confirmació de plaça: abans del 30 de març, a través del document de confirmació que es farà arribar als alumnes.
 • Període de tria de grup: del 13 al 22 de maig, a través d'un formulari en línia intern. Les famílies hi poden accedir a través del seu usuari i contrasenya de la plataforma Gwido
 • Sorteig número de tall: 3 de juny a les 18:30h al Consell Escolar del centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. PODEU CONSULTAR EL NÚMERO DE TALL AQUÍ.
  Els alumnes estaran endreçats per número d'expedient. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número d'expedient per evitar salts d'un alumne a l'altre. Un cop fet el sorteig els alumnes s'endreçaran a partir d'aquest número. PODEU CONSULTAR EL LLISTAT AMB NÚMERO DE SORTEIG AQUÍ.
 • Publicació llistes provisionals de llenguatge: dilluns 8 de juny.  Els llistats s'endreçaran a partir del número de tall tenint en compte el número de sorteig assignat i la preferència de les famílies. Es penjaran a la web de l'escola amb el número d'expedient com a identificador i al vestíbul. AQUÍ PODEU CONSULTAR EL LLISTAT PROVISIONAL.
 • Al·legacions per canvi de grup de llenguatge: del 8 a l'11 de juny.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de canvi de grup. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic o demanar cita prèvia al 938173793. L'equip directiu valorarà cas per cas.
 • Llistats definitius de llenguatge: 15 de juny.  A partir de la publicació d'aquests llistats no s'admetran més al·legacions per canvi de grup. AQUÍ ESTÀ EL LLISTAT DEFINITIU

 

Documentació necessària per a la matriculació^

 Documentació necessària per als alumnes nous

 • Dues fotografies mida carnet.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions de les Ordenances Fiscals i els Criteris de prioritat dels Barems caldrà comprovar la vostra situació. Si de forma expressa NO s’autoritza a l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de l’Institut Municipal de Formació a comprovar la documentació de Padró Municipal i Renda a l’Agència Tributària, caldrà aportar-la físicament i, en cada cas, la resta de documentació necessària per ser tinguda en compte.

Oferta inicial de places^

En aquest document trobareu l' OFERTA INICIAL DE PLACES

Totes les sol·licituds d'instruments que no formin part d'aquesta oferta oficial de places, quedaran en llista d'espera.

Accessibilitat