Preinscripció i matrícula

Calendari del procés de preinscripció i matriculació del curs 2024-2025^

 

Preinscripció i Matrícula alumnes nous

 • Portes obertes de l'escola: divendres 12 d'abril. Durant la tarda s'organitzaran torns per visitar l’escola, on també donarem tota la informació sobre la preinscripció i l'organització dels estudis.
 • Oferta inicial de places: 26 d'abril. Podeu consultar-la en aquest document:
 • Període de preinscripció: del 29 d'abril al 12 de maig. A través del web de l'Escola de Música en el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. La preinscripció es podrà fer totalment en línia i sense necessitat de fer-ho presencialment. En aquells casos que s'hagi de fer presencialment es podrà fer de 10 h a 12 h i de 17 h a 20 h.
 • Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem: 13 de maig. Si es dona autorització, es comprovarà les dades que estiguin en mans de l'Administració Pública sense ser necessari la presentació de cap document. Per la resta de barems cal enviar la documentació per correu electrònic ([email protected]) o presencialment a la secretaria de l'Escola de 10 h a 12 h i de 17 h a 20 h. La no presentació de la documentació suposarà la no valoració els punts compromesos.
 • Llistes d’alumnes preinscrits amb punts de baremació: 15 de maig a les 16 h.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Aquestes llistes estaran endreçades per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud. Un cop fet el sorteig les inscripcions s'endreçaran a partir d'aquest número. El número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts de baremació. Podeu consultar-les aquí.
 • Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació: del 15 al  21 de maig.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de les puntuacions dels barems. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic ([email protected]) o presencialment a la secretaria de l'Escola de 10 h a 12 h i de 17 h a 20 h.
 • Publicació llistats definitius de baremació: 23 de maig. Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Podeu consultar-les aquí.
 • Sorteig del número de tall: 30 de maig, dins la sessió del Consell Escolar del centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. Aquest número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts. Podeu consultar-lo aquí.
 • Publicació d'alumnes admesos i publicació de l'oferta final de places: 14 de juny.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. S'enviarà un correu a les famílies que obtenen plaça i a les que queden en llista d'espera.  Podeu consultar-ho aquí. 

          Aquí podeu consultar la llista d'espera. Si voleu informació més detallada, podeu passar per l'Escola.

          Aquí podeu consultar el llistat de grup de llenguatge de sensibilització 1 que se us ha adjudicat.

 • Matrícules alumnes nous: ATENCIÓ: de l'1 al 5 de juliol. Horari 9:30 a 12:00 i 17:00 a 19:30.

          Podeu consultar-la aquí el dia i hora de matrícula.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'escola per correu electrònic ([email protected]) o per telèfon (9381373793).

 

Confirmació de plaça i matrícula pels alumnes actuals

 • Signar confirmació de plaça: abans de l'1 d'abril, a través del formulari intern de confirmació que es farà arribar als alumnes.
 • Període de tria de grup: del 13 al 27 de maig, a través d'un formulari en línia intern. Les famílies hi poden accedir a través del seu usuari i contrasenya de la plataforma Gwido.
 • Sorteig número de tall: 30 de maig, dins la sessió del Consell Escolar del centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. Podeu consultar-lo aquí.
  Els alumnes estaran endreçats per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud per evitar salts d'un alumne a l'altre. Un cop fet el sorteig els alumnes s'endreçaran a partir d'aquest número. Podeu consultar-lo aquí.
 • Publicació llistes provisionals de llenguatge: 6 de juny. Els llistats s'endreçaran a partir del número de tall tenint en compte el número de sorteig assignat i la preferència de les famílies. Es penjaran a la web de l'escola amb el número d'expedient com a identificador i al vestíbul.
 • Al·legacions per canvi de grup de llenguatge: del 6 al 10 de juny.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de canvi de grup. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic o presencialment a la secretaria de l'Escola de 10 h a 12 h i de 17 h a 20 h. L'equip directiu valorarà cas per cas.
 • Llistats definitius de llenguatge: 12 de juny. A partir de la publicació d'aquests llistats no s'admetran més al·legacions per canvi de grup. Podeu consultar aquí els llistats definitius.

 

Documentació necessària per a la matriculació^

 Documentació necessària per als alumnes nous

 • Una fotografia mida carnet.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions de les Ordenances fiscals i els criteris de prioritat dels barems caldrà comprovar la vostra situació. Si de forma expressa NO s’autoritza a l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de l’Institut Municipal de Formació a comprovar la documentació de Padró Municipal i Renda a l’Agència Tributària, caldrà aportar-la físicament i, en cada cas, la resta de documentació necessària per ser tinguda en compte.

Oferta inicial de places^

OFERTA INICIAL DE PLACES

Durant la preinscripció i matriculació es produeixen canvis en l'oferta inicial i hi haurà places disponibles d'altres instruments.

Totes les sol·licituds d'instruments que no formin part d'aquesta oferta oficial de places, quedaran en llista d'espera.