Preinscripció i matrícula

Calendari del procés de preinscripció i matriculació del curs 2019-2020^

 Calendari aprovat pel Consell d'Administració el 7 de març de 2019

Preinscripció i Matrícula alumnes nous

 • Reunió informativa: durant les portes obertes el 7 d'abril de 10:30 h a 13:00 h, i a hores convingudes. Important sobretot pels pares dels nous alumnes.
 • Oferta inicial de places: 12 d'abril. Es publicarà pels canals habituals; premsa local, taulell de l'escola i pàgina web.
 • Període de preinscripció: del 24 d'abril al 5 de maig. A través dels Tràmits de l'Ajuntament.
 • Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem: dilluns 6 de maig. La no presentació de la documentació suposarà que no es comptaran els punts compromesos.
 • Llistes d’alumnes preinscrits amb punts de baremació: dijous 9 de maig. Es penjaran al vestíbul de l'escola.
 • Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació: del 10 al 14 de maig. Les al·legacions s'han de presentar a la secretaria de l'escola.
 • Sorteig del número de tall: dimecres 15 de maig en sorteig públic. Es penjarà al vestíbul de l'escola.
 • Publicació llistats definitius de baremació: dijous 16 de maig. Es penjaran al vestíbul de l'escola.
 • Publicació d'alumnes admesos i dia i hora per formalitzar la matrícula, i publicació de l'oferta final de places: dilluns 10 de juny. Es penjarà al vestíbul de l'escola.
 • Matrícules alumnes nous: De l'1 al 5 de juliol. Horari de 9:30 a 13:30 h

Preinscripció i matrícula alumnes actuals

 • Signar confirmació de plaça: abans del 30 de març, a través del document de confirmació que es farà arribar als alumnes.
 • Període de tria de grup: del 24 d'abril al 5 de maig a través d'un formulari en línia.
 • Sorteig número de tall: dimecres 15 de maig. Es penjarà al vestíbul de l'escola.
 • Publicació llistes provisionals de llenguatge: dimecres 22 de maig.
 • Al·legacions per canvi de grup de llenguatge: del 22 al 27 de maig.
 • Llistats definitius de llenguatge: 30 de maig. Es penjaran al vestíbul de l'escola.
 • Tria d'instrument per als alumnes que han fet Roda d'Instruments aquest curs: 2a quinzena de maig

 

 

 

Documentació necessària per a la matriculació^

 

Alumnes nous:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Imprès de matriculació omplert que us donarem quan vingueu a l'escola.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Documents relacionats