Preinscripció i matrícula

Calendari del procés de preinscripció i matriculació del curs 2021-2022^

 

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES CURS 2021-2022

“Degut a la crisi sanitària derivada del COVID19, hores d’ara no podem garantir que es mantinguin les condicions organitzatives previstes per al proper curs 2021-22 pel que fa a calendari, horaris i organització dels grups, ja que estem subjectes a les directrius que fixin les autoritats sanitàries i educatives competents”.

 


 

 

Preinscripció i Matrícula alumnes nous

 • Reunió informativa Telemàticament als següents enllaços

        Reunió de Sensibilització i Iniciació ( de P3 a 2n de pirimària) Dimecres 28 d'abril a les 20:30h

          https://us02web.zoom.us/j/82822848744?pwd=Rkd2UTJ5bWJ5SlFXeFNwQ0hHOHREdz09

 • Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'escola per correu electrònic (escolademusica@vilafranca.org) o al 938173793.
 • Oferta inicial de places: 29 d'abril. Podeu consultar-la en aquest document: OFERTA INICIAL DE PLACES
 • Període de preinscripció: del 3 al 16 de maig.  A través del web de l'Escola de Música en el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ. La preinscripció es podrà fer totalment en línia i sense necessitat de fer-ho presencialment. En aquells casos que excepcionalment s'hagi de fer presencialment es podrà fer del 3 al 14 de maig demanant cita prèvia al 938173793 de 10h a 12h i de 17h a 20h.
 • Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem: dilluns 17 de maig.  Es comprovarà les dades que estiguin en mans de l'Administració Pública sense ser necessari la presentació de cap document. Per la resta de barems cal enviar la documentació per correu electrònic (escolademusica@vilafranca.org) o demanar cita prèvia al 938173793. La no presentació de la documentació suposarà la no valoració els punts compromesos.
 • Llistes d’alumnes preinscrits amb punts de baremació: dijous 20 de maig a les 16h.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Aquestes llistes estaran endreçades per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud. Un cop fet el sorteig les inscripcions s'endreçaran a partir d'aquest número. El número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts de baremació. Podeu consultar-les aquí. Aquí podeu consultar la llista d'espera.
 • Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació: del 20 al  26 de maig.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de les puntuacions dels barems. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic (escolademusica@vilafranca.org) o demanar cita prèvia al 938173793.
 • Sorteig del número de tall: 31 de maig , en el Consell Escolar del Centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. Aquest número de tall servirà per a desempatar en cas que s'obtinguin els mateixos punts. Podeu consultar-lo aquí
 • Publicació llistats definitius de baremació: 1 de juny.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. Podeu consultar-les aquí
 • Publicació d'alumnes admesos i dia i hora per formalitzar la matrícula, i publicació de l'oferta final de places: 22 de juny.  Es penjaran a la web de l'escola amb número de sol·licitud com a identificador i al vestíbul de l'escola. S'enviarà un correu a les famílies que obtenen plaça i als que queden en llista d'espera.  Podeu consultar-ho aquí.
 • Matrícules alumnes nous: ATENCIÓ: del 5 al 9 de juliol. Horari 9:30 a 12:00 i 17:00 a 19:30. Podeu consultar-la aquí

Confirmació de plaça i matrícula pels alumnes actuals

 • Signar confirmació de plaça: abans del 30 de març, a través del document de confirmació que es farà arribar als alumnes.
 • Període de tria de grup: del 17 al 30 de maig, a través d'un formulari en línia intern. Les famílies hi poden accedir a través del seu usuari i contrasenya de la plataforma Gwido
 • Sorteig número de tall: 31 de maig al Consell Escolar del centre. Es penjarà al web de l'Escola i a les xarxes socials. 
  Els alumnes estaran endreçats per número de sol·licitud. S'assignarà correlativament un número de sorteig per cada número de sol·licitud per evitar salts d'un alumne a l'altre. Un cop fet el sorteig els alumnes s'endreçaran a partir d'aquest número. Podeu consultar-lo aquí
 • Publicació llistes provisionals de llenguatge: dijous 3 de juny.  Els llistats s'endreçaran a partir del número de tall tenint en compte el número de sorteig assignat i la preferència de les famílies. Es penjaran a la web de l'escola amb el número d'expedient com a identificador i al vestíbul. 
 • Al·legacions per canvi de grup de llenguatge: del 3 al 9 de juny.  Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de canvi de grup. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria per correu electrònic o demanar cita prèvia al 938173793. L'equip directiu valorarà cas per cas.
 • Llistats definitius de llenguatge: 11 de juny.  A partir de la publicació d'aquests llistats no s'admetran més al·legacions per canvi de grup. Llistats definitius

 

Documentació necessària per a la matriculació^

 Documentació necessària per als alumnes nous

 • Una fotografia mida carnet.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions de les Ordenances Fiscals i els Criteris de prioritat dels Barems caldrà comprovar la vostra situació. Si de forma expressa NO s’autoritza a l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de l’Institut Municipal de Formació a comprovar la documentació de Padró Municipal i Renda a l’Agència Tributària, caldrà aportar-la físicament i, en cada cas, la resta de documentació necessària per ser tinguda en compte.

Oferta inicial de places^

OFERTA INICIAL DE PLACES

Durant la preinscripció i matriculació es produeixen canvis en la oferta inicial i hi haurà places disponibles d'altres instruments.

Totes les sol·licituds d'instruments que no formin part d'aquesta oferta oficial de places, quedaran en llista d'espera.

Accessibilitat