Preinscripció i matrícula

Calendari del procés de preinscripció i matriculació del curs 2018-2019^

 Calendari aprovat pel Consell d'Administració el 8 de març de 2018

Preinscripcions

 • Reunió informativa: durant les portes obertes el 8 d'abril de 10:00h a 13:00h, i a hores convingudes. Important sobretot pels pares dels nous alumnes.
 • Període de preinscripció: del 3 al 22 d'abril. A través dels Tràmits de l'Ajuntament.
 • Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem (alumnes nous): dimarts 24 d'abril. La no presentació de la documentació suposarà que no es comptaran els punts compromesos.
 • Llistes d’alumnes preinscrits (actuals i alumnes nous amb punts de baremació): dijous 3 de maig. Es penjaran al vestíbul de l'escola.
 • Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació: del 3 al 7 de maig. Les al·legacions s'han de presentar a la secretarioa de l'escola.
 • Publicació llistats definitius de baremació: dimats 8 de maig. Es penjaran al vestíbul de l'escola.


Matrícula

 • Sorteig número de tall/desempat baremació al Consell Escolar: 7 de maig. Es penjarà al vestíbul de l'escola.
 • Publicació dels llistats provisionals dels grups de llenguatge (alumnes actuals): 17 de maig. Els llistats es faran tenint en compte el número de tall i la preferència de les famílies.
 • Al·legacions grups de Llenguatge: del 17 al 24 de maig. Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de canvi de grup. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria de l'escola físicament o per correu electrònic. L'equip directiu valorarà cas per cas.
 • Publicació llistats definitius d'alumnes actuals i grups de llenguatge, publicació d'alumnes admesos i publicació de dia i hora per formalitzar la matrícula: dimarts 29 de maig a les 16:00h. A partir de la publicació d'aquests llistats no s'admetran més al·legacions per canvi de grup.
 • Matrícules alumnes actuals: del 2 al 10 de juliol, de 10:00 a 13:00 i 16:00 a 19:00
 • Matrícules alumnes nous: 11, 12 i 13 de juliol, de 9:30 a 13:30

Documentació necessària per a la matriculació^

Alumnes actuals:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • En cas de canvis en les vostres dades també haureu de portar:
  • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
  • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Alumnes nous:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Imprès de matriculació omplert que us donarem quan vingueu a l'escola.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)