Avaluacions

El curs acadèmic de l'escola es divideix en dos quadrimestres al final dels quals es fan exàmens de llenguatge, audicions internes d'instrument. 

Els professors es reuneixen per avaluar conjuntament el progrés dels alumnes i consensuar estratègies per millorar el seu procés d'aprenentatge. Amb aquest propòsit s'entrega al final de cada quadrimestre un informe acadèmic a les famílies.