Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Ajuts

CURS 2018-2019

Les següents bonificacions només seran d'aplicació per a les famílies i els alumnes empadronats a Vilafranca del Penedès, excepte per a aquells alumnes de fora de Vilafranca del Penedès que estiguin matriculats ininterrompudament a l'escola des del Curs 2016-2017, que mantindran la bonificació mentre segueixin matriculats a l'escola.

 1. Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
 2. Les famílies acollidores tindran un 10% de descompte en la mensualitat. Les famílies acollidores són les que acullen infants i adolescents en situació de risc i que són tutelats per la Generalitat de Catalunya. 
 3. Si hi ha dos o més membres o més d'una mateixa unitat familiar matriculats a l'escola tindran un 10% de descompte en la mensualitat a partir del segon inscrit. 
 4. La unitat familiar que tinguin una persona que acrediti estar en situació d'atur (amb almenys 6 mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran un 30% de descompte en la mensualitat, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de la unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). Tindran el 50% de descompte en la mensualitat si la situació d'atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica es dóna entre tots els membres actius de la unitat familiar. 
 5. Les persones que acreditin estar jubilades, pensionistes o famílies monoparentals tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
 6. Els fills de les unitats familiars on els 2 progenitors estiguin jubilats o siguin pensionistes tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
 7. Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI (salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar. 
 8. Els descomptes assenyalats als números 1 al 7 no seran acumulables. 
 9. El alumnes empadronats a Vilafranca tindran una bonificació del 7% en la matrícula i la mensualitat.
 10. Als alumnes que cursin un segon instruments se'ls aplicarà un 10% de descompte de l'assignatura del segon isntrument.
 11. La família nombrosa o acollidroa que tingui inscrits a l'escola 3 o més membres de la mateixa unitat familiar rebrà un 5% addicional de bonificació per cada alumne.
Accessibilitat