A tota gralla!

Professor: Cesc Sans
La gralla i el timbal en un marc teòric

La gralla i el timbal són els instruments més representatius del que avui anomenem música tradicional. Si bé en els darrers temps s’han consolidat en l’àmbit interpretatiu, no existeix cap mena d’ensenyament tècnico-teòric, ja que mai són mencionats en cap assignatura d’història de la música o similars. Aquest curs pretén pal·liar la manca de competències dels propis intèrprets, sense excloure cap persona interessada en aquest tipus de música i instruments.

L’assistència al curs és oberta a tothom, i no requereix coneixements previs. Ara bé, la tipologia del temari recomana ser estudiant de batxillerat, universitari o adult.

Horari: dissabtes d’11 a 13h
Calendari: 7, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre
Preu: 57€