Creació de cançons: del text a la melodia

Professora: Anna Roig
Autora i cantant del grup Anna Roig i L’ombre de ton chien

L’objectiu del taller és que els participants descobreixin el procés creatiu que utilitza l’Anna a l’hora de fer cançons, i que se’l puguin fer seu si en volen crear de pròpies. En el mètode que utilitza, tot parteix de la creació d’un text, i aquest mateix text és el que serveix de motor per a trobar-ne posteriorment la música que el convertirà en cançó. Per tant, les reflexions sobre la construcció de la lletra d’una cançó i la seva rellevància en diferents aspectes (tant d’escriptura, de composició musical, com d’interpretació) seran l’eix vertebrador del taller.

Dirigit a estudiants de música o públic amb coneixements musicals, amb inquietud per la composició de cançons.

Horari: Dissabte d’11 a 12h
Calendari: 7, 14, 21 i 28 d’abril
Preu: 60€