Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Presentació

L'EMM M. Dolors Calvet és una Escola Municipal, i pertany a l'Institut Municipal de Formació. Ofereix ensenyaments no reglats, però també dóna opció a la via de la professionalització a aquells que ho desitgin. És escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i membre actiu de l'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música).

La seva oferta educativa s'estructura en tres cicles, cadascun dels quals proposa uns aprenentatges propis que l'identifiquen, garantint, al final del recorregut, que l'alumnat assolirà les competències i els objectius pedagògics previstos. A més també dóna cabuda a aquelles persones que sense una formació musical prèvia vulguin incorporar-se a l'escola.

La formació musical que ofereix és fonamentalment pràctica i integra totes les competències necessàries per a interpretar música en una agrupació vocal i/o instrumental. Aquestes agrupacions són la font principal de motivació per a l'alumnat i permeten dur a terme la funció socialitzadora de l'aprenentatge musical.
La gran varietat d'agrupacions instrumentals de l'escola permet la pràctica musical de diferents estils que inclouen la música clàssica, antiga, tradicional i moderna.

L'escola organitza i potencia un gran nombre de concerts d'alumnes al llarg del curs escolar, en diferents formats i escenaris, sempre oberts al públic i sovint interrelacionant-se amb altres entitats o activitats de la vila. La interpretació en públic és el fi últim del fet musical. Element motivador i d'autosuperació, dóna sentit a l'estudi dels repertoris, completa la dimensió artística i emocional dels ensenyaments musicals, enforteix el sentiment de grup, potencia l'autoconeixement, l'expressió, la capacitat de comunicació i la disciplina.