Departaments

El Claustre de l'Escola està organitzat en dos departaments i 9 àrees:

Llenguatge musical^

Departament de llenguatge musical i cant coral

Cap de Departament: Pilar San José
Teresa Rios, Carme Olivella, Eva Sabater, Àlex Cassanyes, Pilar San José, Carles Sanz i Eulàlia Galofré.

 

Està format per 3 àrees:

 • Àrea de Pre-llenguatge. Coordinadora: Pilar San José
 • Àrea de Bàsic. Coordinadora: Carme Olivella
 • Àrea de Mitjà. Coordinador: Carles Sanz

Instruments (Àrea de clàssic)^

Departament d'instruments i formacions

Cap de Departament: Eulàlia Galofré 

Està format per 4 àrees:

Àrea de clàssic

 • Àrea de vent. Coordinador: David Miret.
  David Miret, Àlex Cassanyes, Lluís Giménez, Àlex Ricart, Neus Calaf, Sergi Raya, Cristina Gomila, Eulàlia Galofré i Laia Torrens.

 

 • Àrea de corda. Coordinadora: Carmina Font
  Jordi Cos, Núria Beltran, Carmina Font i Felipe Contreras
   

   

   

 • Àrea de guitarra. Coordinador: Patrick Hopmans
  Patrick Hopmans, Lluís Giménez i Xavi Díaz.
   

   

   

Instruments (Àrea de modern)^

 • Àrea de modern. Coordinador: Àlex Cassanyes.
  Ricard Parera, Sergi Raya, Xavi Díaz, Patrick Hopmans i Felipe Contreras

 

Instruments (Àrea de tradicional)^

 • Àrea de tradicional. Coordinador: Lluís Giménez.
  Jordi Mestres, Francesc Sans,Marc Riera i Lluís Giménez.

   

Instruments (Àrea de piano)^

 • Àrea de piano. Coordinadora: Montse Rios.
  Àlex Cassanyes, Carles Sanz, Pilar San José, Eva Sabater, Montse Rios, Carme Olivella i Teresa Rios.