Preus públics. Curs 17-18

Matrícula^

Per a totes les edats

40,00€

 

 

Alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya) ^

Sensibilització Musical 1/2/3

39,66 €

Iniciació 1

45,58 €

Iniciació 2

73,37€

Bàsic 1/2/3/4 + instrument 30' (o grupal)

82,17 €

Bàsic 4 + instrument 45'

101,27€

Mitjà 1/2/3/4 + instrument 30'

80,96 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 +instrument 45'

92,46 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60'

101,27 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + grupal 45'

80,96 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30'

91,10 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45'

101,27 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60'

114,46 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + grupal 45'

91,10 €

Llenguatge sol o aula oberta

54,31 €

Aula oberta + instrument 30'

92,46 €

Aula oberta + instrument 45'

101,27 €

Aula oberta + grupal 45'

91,10 €

Instrument grupal (2 persones) 45'

46,57 €

Instrument grupal (3 persones) 60'

46,57 €

Instrument individual 30'

48,67 €

Instrument individual 45'

72,57 €

Instrument individual 60'

93,95 €

  

Alumnes majors de 18 anys (franja no subvencionada per la Generalitat de Catalunya)^

Llenguatge d'Adults

61,58 €

Adult individual 30'

61,58 €

Adult individual 45'

88,12 €

Adult individual 60'

117,39 €

Adult intrument grupal ( 2 ó 3 persones)

60,67 €

Aula oberta

61,36 €

 

Banc d'instruments^

Ús d'instruments (tot l'any)

61,47 €

Ús d'instruments (trimestral)

24,59 €

* L'import no serà retornat, en cas de baixa del curs, una vegada fet efectiu el seu cobrament.

Documents relacionats