Preus públics. Curs 16-17

Matrícula^

Per a totes les edats

34,34€

 

 

Alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya) ^

Sensibilització Musical 1/2/3

37,77 €

Iniciació 1

43,41 €

Iniciació 2

69,88€

Bàsic 1/2/3/4 + instrument 30' (o grupal)

78,26 €

Bàsic 4 + instrument 45'

96,45€

Mitjà 1/2/3/4 + instrument 30'

77,10 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 +instrument 45'

88,06 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60'

96,45 €

Mitjà 1/2/3/4/5/6 + grupal 45'

77,10 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30'

86,76 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45'

96,45 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60'

109,01 €

Avançat 1/2/3/4/5/6 + grupal 45'

86,76 €

Llenguatge sol o aula oberta

51,72 €

Aula oberta + instrument 30'

88,06 €

Aula oberta + instrument 45'

96,45 €

Aula oberta + grupal 45'

86,76 €

Instrument grupal (2 persones) 45'

44,35 €

Instrument grupal (3 persones) 60'

44,35 €

Instrument individual 30'

46,35 €

Instrument individual 45'

69,11 €

Instrument individual 60'

89,48 €

  

Alumnes majors de 18 anys (franja no subvencionada per la Generalitat de Catalunya)^

Grup Adults

58,65 €

Grup Adults + 30' instrument

111,80 €

Grup Adults + 45' instrument

139,59 €

Grup Adults + 60' instrument

167,74 €

Adult individual 30'

58,65 €

Adult individual 45'

83,92 €

Adult individual 60'

111,80 €

Adult intrument grupal ( 2 ó 3 persones)

57,78 €

Aula oberta

58,44 €

 

Banc d'instruments^

Ús d'instruments (tot l'any)

58,54 €

Ús d'instruments (trimestral)

23,42 €

* L'import no serà retornat, en cas de baixa del curs, una vegada fet efectiu el seu cobrament.

Documents relacionats