Preinscripció i matrícula

La matrícula es realitza de forma presencial a l'escola.

DATES DE MATRICULACIÓ ALUMNES ACTUALS

Del 27 de juny a l'1 de juliol de  de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00

4 i 5 de juliol de 9:30 a 13:30

No es té hora específica assignada. Es pot fer la matrícula en qualsevol moment dins aquest horari.

DATES DE MATRICULACIÓ ALUMNES NOUS

6, 7 i 8 de juliol de 9:30 a 13:30

Cal consultar a la cartellera de l'escola, el dia i ho assignat.

 

Documentació necessària per a la matriculació

Alumnes actuals:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • En cas de canvis en les vostres dades també haureu de portar:
  • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
  • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Alumnes nous:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Imprès de matriculació omplert que us donarem quan vingueu a l'escola.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)