Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Preinscripció i matrícula

 

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

Aprovat pel Consell d'Administració el 14 de març de 2017

       
   CURS 2017-2018
       
   PREINSCRIPCIONS    
  Reunió informativa  3 d'abril 21:00 Important pares de nous alumnes
  Període de preinscripció  del 3 al 23 d'abril A través dels Tràmits de l'Ajuntament
  Darrer dia per presentar documentació per l'obtenció dels punts de barem (Alumnes Nous) dimarts 25 d'abril la no presentació de la documentació suposarà que no es contaran els punts compromesos.
  Llistes d’alumnes preinscrits:
         -   Actuals
         -   Alumnes nous amb punts de baremació
dijous 4 de maig Es penjaran al vestíbul de l'escola.
  Període d'al·legacions de la puntuació de la baremació. del 4 al 8 de maig Presentar al·legacions a la secretaria de l'escola.
  Publicació llistats definitius de baremació  dimarts 9 de maig Es penjaran al vestíbul de l'escola.
       
       
   MATRÍCULA    
  Sorteig número de tall/desempat baremació al Consell Escolar. 8 de maig  Es penjarà al vestíbul de l'escola.
  Publicació dels llistats provisionals dels grups de llenguatge (alumnes actuals).

18 de maig

Els llistats es faran tenint en compte el número de tall i la preferència de les famílies.
  Al·legacions grups de Llenguatge del 18 al 24 de maig Durant aquest període es recolliran les possibles al·legacions de canvi de grup. Les famílies s'hauran de dirigir a la secretaria de l'escola físicament o per correu electrònic. L'equip directiu valorarà cas per cas.
  Publicació llistats definitius d'alumnes actuals i grups de llenguatge.

Publicació d'alumnes admesos i dia i hora per formalitzar la matrícula.
dimarts 30 de maig a les 16:00h A partir de la publicació d'aquests llistats  no s'admetran més al·legacions per canvi de grup. 
  Matrícules alumnes actuals del 26  al 30 de juny
3 i 4 de juliol
Horari 10:00 a 13:00 i 16:00 a 19:00
Horari 9:30 a 13:30
  Matrícules alumnes nous 5, 6 i 7 de juliol Horari 9:30 a 13:30

 

Documentació necessària per a la matriculació

Alumnes actuals:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • En cas de canvis en les vostres dades també haureu de portar:
  • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
  • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Alumnes nous:

 • Dues fotografies mida carnet.
 • Imprès de matriculació omplert que us donarem quan vingueu a l'escola.
 • DNI o Llibre de família on surtin les dades de l'alumne.
 • Fotocòpia de la llibreta del banc o caixa on consti el núm. de compte corrent per a la domiciliació dels rebuts.
 • Per accedir a les bonificacions caldrà que porteu els documents necessaris per demostrar la vostra situació:
  • Carnet de família nombrosa, monoparental o d'acollida.
  • Acreditació en el cas de jubilació o pensionista.
  • Declaració de renda de l'any anterior al curs, per:
   • Situació d'atur familiar d'un membre o de tots els membres de la unitat familiar (mínim 6 mesos, sense subsidi i que la unitat familiar no superi el SMI)
   • Unitat familiar amb promig d'ingrés econòmic dels membres actius inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)