Ajuts

CURS 2015-2016

Els alumnes es poden acollir a diverses bonificacions, si cumpleixen els següents riquisits:

 1. Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
   
 2. Les famílies acollidores tindran un 10% de descompte en la mensualitat. Les famílies acollidores són les que acullen infants i adolescents en situació de risc i que són tutelats per la Generalitat de Catalunya. 
   
 3. Si hi ha dos o més membres o més d'una mateixa unitat familiar matriculats a l'escola tindran un 10% de descompte en la mensualitat a partir del segon inscrit. 
   
 4. La unitat familiar que tinguin una persona que acrediti estar en situació d'atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran un 30% de descompte en la mensualitat, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de la unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). Tindran el 50% de descompte en la mensualitat si la situació d'atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica es dóna entre tots els membres actius de la unitat familiar. 
   
 5. Les persones que acreditin estar jubilades, pensionistes o famílies monoparentals tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
   
 6. Els fills de les unitats familiars on els 2 progenitors estiguin jubilats o siguin pensionistes tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
   
 7. Els alumnes que fan dos o més instruments tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 
   
 8. Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI (salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar. 
   
 9. Els alumnes empadronats a Vilafranca tindran una bonificació del 5% en la matrícula i en la mensualitat. 
   
 10. Els descomptes assenyalats als números 1 al 8 no seran acumulables. 
   
 11. El alumnes que cursin un segon instrument s'aplicarà un 10% de descompte de l'assignatura del segon instrument.
   
 12. La família nombrosa o acollidora que tingui inscrits a l'escola 3 o més membres de la mateixa unitat familiar rebran un 5% adicional de bonificació per a cada alumne.